Information

Monica Åsberg

  • 1948.05.06 - 2023.08.30

Om begravningen för Monica Åsberg 

Månsarps kyrka, Månsarp

Avskedsceremoni äger rum i Månsarps kyrka fredag 6 oktober 13:00.
Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden, gåvotelefon 0200-88 24 00.
Kontakta Begravningsbyrån
Klassons begravningsbyrå
Mönsterås
0499-44612