Information

Sven-Olof Storm

  • 1936.01.21 - 2022.08.16

Om begravningen för Sven-Olof Storm 

Ålems kyrka

Begravningen sker i kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden, gåvotelefon 0200-88 24 00.
Kontakta Begravningsbyrån
Information
Klassons begravningsbyrå
Michael Sylvan
Mönsterås
0499-446 12