Information

Gunbritt Karlsson

  • 1938.03.20 - 2022.08.02

Om begravningen för Gunbritt Karlsson 

Fliseryds kyrka

Begravningen sker i kretsen av de närmaste. Tänk gärna på
Hjärt-Lungfonden, gåvotelefon 0200-88 24 00
Kontakta Begravningsbyrån
Klassons begravningsbyrå
Mönsterås
0499-44612